REHABILITACE KLUBÍČKO s.r.o.

Ceník výkonů

 

Ceník služeb fyzioterapie:

Instruktáž pacienta a rodiny: 30 min. 300,00 Kč
Individuální LTV: 30 min. 300,00 Kč
LTV na neurofyziologickém podkladě: 30 min. 350,00 Kč
LTV na neurofyziologickém podkladě: 45 min. 500,00 Kč
LTV na neurofyziologickém podkladě: 60 min. 700,00 Kč
LTV na neurofyz. podkladě skupina 60 min 300,00 Kč
Manuální techniky - Techniky měkkých tkání 30 min. 350,00 Kč
Manuální techniky - Mobilizace páteře a periferních kloubů 30 min. 350,00 Kč
Manuální techniky - Masáž reflexní a vazivová 30 min. 350,00 Kč
Aplikace TAPU - jednoduchá   100,00 Kč
Aplikace TAPU - složitá   200,00 Kč
Použití Kinesio Tapu našeho zařízení 1 cm 1,00 Kč
  1 crosstape 5,00 Kč

 

Ceník služeb ergoterapie

Individuální ergoterapie na NFP 60 min. 350,00 Kč
Individuální ergoterapie na NFP 50 min. 290,00 Kč
Individuální ergoterapie na NFP 30 min. 175,00 Kč
Individuální grafomotorika 30 min. 170,00 Kč
Skupinová grafomotorika 30 min. 80,00 Kč
Ergoterapie vstupní vyšetření 50 min. 250,00 Kč
Ergoterapie základní individuální 50 min. 250,00 Kč
Ergoterapie základní individuální 30 min. 125,00 Kč
Trénink paměti pro seniory ve skupině 10x30 min. 500,00 Kč