REHABILITACE KLUBÍČKO s.r.o.

FYZIOTERAPIE

Definice: 
Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických.

Cíl: 
Cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému. Pohyb, jako jeden ze základních atributů pojmu zdraví, působí na ostatní funkce organismu, včetně funkcí psychických.

Fyzioterapie v Klubíčku s.r.o. se věnuje zejména dětem všech věkových kategorií - novorozencům, kojencům a batolatům, předškolním dětem i mladším a starším školním dětem.

Terapie je vždy cíleně zaměřena na daný problém dítěte.

Využíváme například Vojtovy reflexní lokomoce u neurologických a ortopedických diagnoz, respirační fyzioterapie, kondiční cvičení při redukci hmotnosti či cvičení obratnosti, spirální dynamiku, techniky měkkých tkání a mobilizace u vertebrogenních obtížích.

Věnujeme se :

fyzioterapii novorozenců, kojenců, batolat se zaměřením na

 • nedonošené děti
 • asymetrie novorozenců a kojenců
 • parézy brachiálního plexu a jiná traumata způsobená během porodu
 • vrozené vývojové vady a genetické syndromy
 • opoždění psychomotorického vývoje
 • handling dětí
 • dráždivé děti
 • děti s DMO
 • máme poradnu psychomotorického vývoje

fyzioterapie  předškolních a školních dětí s

 • vadným  držením těla: abnormity  DKK- ploché nohy,valgózní (vbočené) kotníky, trupové svalové dysbalance apod.
 • skoliózou
 • dětskou mozkovou obrnou
 • svalovými onemocněními
 • vrozenými vývojovými vadami, genetickými  a metabolickými vadami a vzácnými onemocněními
 •  s respiračními vadami  a problémy
 • juvenilní idiopatickou artridou
 • hemofylií
 • dyspraxií, sensorickými a percepčními poruchami
 • bolestí hlavy a zad
 • dále se zabýváme poúrazovou fyzioterapií a kompenzačním cvičení u sportovců a dalšími

Velmi důležitou součástí každé terapie je komunikace a úzká spolupráce terapeuta s rodiči.

Fyzioterapie v našem zařízení je součástí týmové práce, spolupracuje tedy s dětským neurologem a ergoterapeutem, popřípadě s dalšími odbornými lékaři a zdravotnickými pracovníky.

Účastníme se s našimi pacienty NORA semináře. Semináře zaměřeného na komplexní konzultace s ortopedem, protetikem, neurologem, rehabilitačním lékařem, fyzioterapeutem, ergoterapeutem. Např. u pacientů s DMO, s vývojovými vadami apod.